หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > หลักสูตรการประชุมสภาท้องถิ่น สำหรับการพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗
หลักสูตรการประชุมสภาท้องถิ่น สำหรับการพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗

admin bam
30 สิงหาคม 2566 09:53:24????????2 รุ่นสุดท้ายแล้วนะค่ะ ใครยังไม่ได้อบรม สมัครด่วนเลยค่ะ
????สนใจสมัคร สมัครผ่านทางเว็บไซต์ได้เลยค่ะ
✳️ช่องทางการสมัคร✳️
????????Facebook :https://www.facebook.com/ssrutraininglocal?mibextid=LQQJ4d
???????? สมัครออนไลน์ : http://www.aobrom.ssru.ac.th/
1️⃣หลักสูตร???? การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ การใช้ภาษาในหนังสือราชการภายในและภายนอก การเสนอหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา การเขียนโครงการ การเขียนรายงานการประชุม และการทำลายหนังสือราชการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
↘️ดาวน์โหลดเอกสาร↙️

http://www.aobrom.ssru.ac.th/upload/126/638210486048073510.pdf
2️⃣ หลักสูตร???? การประชุมสภาท้องถิ่น สำหรับการพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อลดข้อผิดพลาดและลดความขัดแย้งของประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น
↘️ดาวน์โหลดเอกสาร↙️

http://www.aobrom.ssru.ac.th/upload/127/638207125178440370.pdf
3️⃣หลักสูตร???? การแก้ปัญหาการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะและการแข่งขันกีฬา การเบิกค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อการผ่อนชำระเงินกู้ การฝึกอบรม การเดินทางไปราชการ การอุดหนุนเงินหน่วยงานอื่น การช่วยเหลือประชาชน กรณีศึกษาตามคำพิพากษา และแนวตอบข้อหารือด้านการเงิน การคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
↘️ดาวน์โหลดเอกสาร↙️

http://www.aobrom.ssru.ac.th/upload/147/638213121439256669.pdf

????สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ➡️   https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=364krkxu
มีแอดมินคอยตอบทุกคำถาม

???????? E-mail : tte_ssru@hotmail.com
????????ส่ง fax : 02-160-1080
????????เบอร์โทร : 083-0775035, 083-0342336