หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สำนักทรัพย์สินและรายได้ ร่วมใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ล่วงหน้า) ณ จุดเลือกตั้ง ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี
สำนักทรัพย์สินและรายได้ ร่วมใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ล่วงหน้า) ณ จุดเลือกตั้ง ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี

admin bam
20 มิถุนายน 2567 11:00:54