หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน เงินอุดหนุนทั่วไป และการเบิกจ่ายเงินที่มีผู้มอบให้หน่วยงานของรัฐ
นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน เงินอุดหนุนทั่วไป และการเบิกจ่ายเงินที่มีผู้มอบให้หน่วยงานของรัฐ

admin bam
17 พฤษภาคม 2567 09:55:46