หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > วันที่ 27 มีนาคม 2567 สำนักทรัพย์สินและรายได้ ได้มีการประชุมยกร่าง TOR งานก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม เพื่อเป็นไปตามระเบียบพัสดุ นำโดย ผศ.ดร. ปารณีย์ ศรีแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สำนักทรัพย์สินและรายได้
วันที่ 27 มีนาคม 2567 สำนักทรัพย์สินและรายได้ ได้มีการประชุมยกร่าง TOR งานก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม เพื่อเป็นไปตามระเบียบพัสดุ นำโดย ผศ.ดร. ปารณีย์ ศรีแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สำนักทรัพย์สินและรายได้

admin bam
18 เมษายน 2567 13:41:20