หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณเงินรายได้) สังกัดสำนักทรัพย์สินและรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณเงินรายได้) สังกัดสำนักทรัพย์สินและรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

admin bam
11 มีนาคม 2567 14:42:24