หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดำเนินการจัดสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดำเนินการจัดสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

admin bam
18 กันยายน 2566 12:17:35