หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า ร่วมประชุมหารือการจัดสอบของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า ร่วมประชุมหารือการจัดสอบของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

admin bam
17 พฤษภาคม 2564 15:24:01

ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า ร่วมประชุมหารือการจัดสอบของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

วันที่ 9 เมษายน 2564 นางสาววลัยกร โกมลสิงห์ รักษาการจัดการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่าและนางสาวเนตรทราย สุพรรณ์หนู รักษาการหัวหน้าฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า เข้าร่วมประชุมหารือการจัดสอบของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร