หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > สำนักทรัพย์สินและรายได้ จัดประชุมสำนักทรัพย์สินและรายได้ ครั้งที่ 3/2564
สำนักทรัพย์สินและรายได้ จัดประชุมสำนักทรัพย์สินและรายได้ ครั้งที่ 3/2564

admin bam
17 มิถุนายน 2564 11:26:13

สำนักทรัพย์สินและรายได้ จัดประชุมสำนักทรัพย์สินและรายได้ ครั้งที่ 3/2564

 วันนี้(27 พฤษภาคม 2564) เวลา 13.30 น. สำนักทรัพย์สินและรายได้ จัดประชุมสำนักทรัพย์สินและรายได้ ครั้งที่ 3/2564 โดยมีอาจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ ผู้อำนวยการสนักทรัพย์สินและรายได้ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ปัญญดา จันทกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ ให้แก่ผู้บริหารทราบ ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 2 โรงแรมวังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา