หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > โรงแรมวังสวนสุนันทา “ให้การต้อนรับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ เข้าให้ความรู้การพัฒนาคุณภาพอาหารไทยต้นตำหรับชาววัง”
โรงแรมวังสวนสุนันทา “ให้การต้อนรับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ เข้าให้ความรู้การพัฒนาคุณภาพอาหารไทยต้นตำหรับชาววัง”

admin bam
18 พฤษภาคม 2564 10:53:31

โรงแรมวังสวนสุนันทา ให้การต้อนรับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ เข้าให้ความรู้การพัฒนาคุณภาพอาหารไทยต้นตำหรับชาววัง

วันนี้(13 พฤษภาคม 2564)  โรงแรมวังสวนสุนันทา สำนักทรัพย์สินและรายได้ นำโดยอาจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้ พร้อมด้วยนางสาวนฤมล ชาญจินดา รักษาการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทา และบุคลกรที่เกี่ยวข้อง

 ให้การต้อนรับอาจารย์ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ บัณฑิตวิทยาลัย และอาจารย์นฤมล เปียซื่อ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  เข้าให้ความรู้ในเรื่องการพัฒนาคุณภาพอาหาร พร้อมให้คำแนะนำด้านการบริหารจัดการวัตถุดิบ ณ ห้องอาหารแก้วเจ้าจอม ชั้น 1 โรงแรมวังสวนสุนันทา