หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

admin bam
2021-09-16 14:31:38

วันที่ 14 กันยายน 2564  ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ นำโดยนายยอดชาย ไกรเพชร หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  และนางสาวณิรัญสา ธนะสุพรรณ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้ เข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet