หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหารและบุคลากรสำนักทรัพย์สินและรายได้ ประชุมสำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 5/2564
ผู้บริหารและบุคลากรสำนักทรัพย์สินและรายได้ ประชุมสำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 5/2564

admin bam
2021-09-16 12:06:40

14 กันยายน พ.ศ. 2564 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักทรัพย์สินและรายได้ เข้าร่วมประชุมสำนักทรัพย์สินและรายได้ ครั้งที่ 5/2564 ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบโปรแกรม google meet โดยมี อาจารย์ ดร. แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้ เป็นประธานในการประชุม