หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2564
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2564

admin bam
2021-09-15 16:47:26

13 กันยายน พ.ศ. 2564 อาจารย์ ดร. แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้ และ นางสาวจีรนันท์ เวือมประโคน หัวหน้าสำนักงาน สำนักทรัพย์สินและรายได้ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31