หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดทำแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2565
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดทำแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2565

admin bam
2021-09-16 10:42:41

10 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. ผู้บริหารและบุคลากรสำนักทรัพย์สินและรายได้ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดทำแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ google meet โดยมี นางสาว จีรนันท์ เวือมประโคน หัวหน้าสำนักงาน สำนักทรัพย์สินและรายได้ เป็นประธานในการประชุม