หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า ร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดีแด่ อาจารย์นฤมล ชมโฉม ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและควบคุมต้นทุน”
ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า ร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดีแด่ อาจารย์นฤมล ชมโฉม ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและควบคุมต้นทุน”

admin bam
16 กรกฏาคม 2564 12:43:08

ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า ร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดีแด่ อาจารย์นฤมล ชมโฉม ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและควบคุมต้นทุน”

วันนี้(15 กรกฎาคม 2564) เวลา 10.30 น. ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า นำโดยนางสาววลัยกร โกมลสิงห์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า พร้อมด้วยนางสาวเนตรทราย สุพรรณ์หนู รักษาการหัวหน้าฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า ร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดีแด่ อาจารย์นฤมล ชมโฉม ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและควบคุมต้นทุน”