หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > สำนักทรัพย์สินและรายได้ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัด 2.6.1 เงินรายได้จากการบริการวิชาการ เป็นที่ปรึกษาต่ออาจารย์ประจำ ครั้งที่ 1/2565
สำนักทรัพย์สินและรายได้ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัด 2.6.1 เงินรายได้จากการบริการวิชาการ เป็นที่ปรึกษาต่ออาจารย์ประจำ ครั้งที่ 1/2565

admin bam
16 กรกฏาคม 2564 11:23:36

สำนักทรัพย์สินและรายได้ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัด 2.6.1 เงินรายได้จากการบริการวิชาการ เป็นที่ปรึกษาต่ออาจารย์ประจำ ครั้งที่ 1/2565

วันนี้(9 กรกฎาคม 2564) เวลา 14.00 น. สำนักทรัพย์สินและรายได้ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัด 2.6.1 เงินรายได้จากการบริการวิชาการ เป็นที่ปรึกษาต่ออาจารย์ประจำ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีอาจารย์ ดร.ดวงพร แสงทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยงานจัดการศึกษาและหน่วยงานสนับสนุนการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เพื่อชี้แจงให้แนวทางให้ทราบโดยทั่วกัน ผ่านระบบ Google Meet