หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า สำนักทรัพย์สินและรายได้ ดำเนินการจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2564
ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า สำนักทรัพย์สินและรายได้ ดำเนินการจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2564

admin bam
2021-04-18 16:44:03

ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า สำนักทรัพย์สินและรายได้ ดำเนินการจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 3 เมษายน 2564 ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า สำนักทรัพย์สินและรายได้ นำโดยนางสาววลัยกร โกมลสิงห์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า นางสาวเนตรทราย สุพรรณ์หนู รักษาการหัวหน้าฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่าและทีมงาน ดำเนินการจัดสอบดำเนินการจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2564

ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้ นางสาวจีรนันท์ เวือมประโคน หัวหน้าสำนักงานสำนักทรัพย์สินและรายได้ มาเยี่ยมชมตรวจสอบความเรียบร้อยในการจัดสอบ ทั้งนี้การสอบจัดขึ้นที่อาคาร 11 22 26 31 32 35 37 56 และ 58 ระหว่างวันที่ 3 -8 เมษายน 2564 ณ ลานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา