หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า สำนักทรัพย์สินและรายได้ ร่วมมือกรมการเงินทหารบก ดำเนินการจัดสอบเข้ารับราชการนายทหารชั้นประทวน 2564
ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า สำนักทรัพย์สินและรายได้ ร่วมมือกรมการเงินทหารบก ดำเนินการจัดสอบเข้ารับราชการนายทหารชั้นประทวน 2564

admin bam
2021-04-18 15:31:30

ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า สำนักทรัพย์สินและรายได้ ร่วมมือกรมการเงินทหารบก ดำเนินการจัดสอบเข้ารับราชการนายทหารชั้นประทวน 2564

วันที่ 27 มีนาคม 2564 ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า สำนักทรัพย์สินและรายได้ ร่วมมือกรมการเงินทหารบก จัดสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ 2564 นำโดยนางสาววลัยกร โกมลสิงห์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่าพร้อมด้วยนางสาวเนตรทราย สุพรรณ์หนู รักษาการหัวหน้าฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่าและทีมงาน ซึ่งได้รับเกียรติจากพลตรีกฤษณ์ จาดสุวรรณ เจ้ากรมการเงินทหารบก เข้าตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของสนามสอบ ทั้งนี้สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดสอบในอาคาร 11, 22, 26, 35 มีจำนวนผู้เข้าสอบกว่า 1,800 ที่นั่ง ณ อาคาร 23 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา