หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > สำนักทรัพย์สินและรายได้ จัดประชุมสำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/2564
สำนักทรัพย์สินและรายได้ จัดประชุมสำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/2564

admin bam
18 เมษายน 2564 15:19:52

สำนักทรัพย์สินและรายได้ จัดประชุมสำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 25 มีนาคม 2564 สำนักทรัพย์สินและรายได้ จัดประชุมสำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/2564 โดยมีอาจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนางสาวจีรนันท์ เวือมประโคน หัวหน้าสำนักทรัพย์สินและรายได้ ผู้จัดการฝ่าย หัวหน้าฝ่าย บุคลากร เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ ตามวาระ ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 2 โรงแรมวังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา