หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า สำนักทรัพย์สินและรายได้ ร่วมมือสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและหน่วยงานต่างๆ ประชุมทดสอบระบบเตรียมจัดสอบ กพ. e-exam
ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า สำนักทรัพย์สินและรายได้ ร่วมมือสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและหน่วยงานต่างๆ ประชุมทดสอบระบบเตรียมจัดสอบ กพ. e-exam

admin bam
18 เมษายน 2564 15:04:55

ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า สำนักทรัพย์สินและรายได้ ร่วมมือสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและหน่วยงานต่างๆ ประชุมทดสอบระบบเตรียมจัดสอบ กพ. e-exam

วันที่ 22 มีนาคม 2564 ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า สำนักทรัพย์สินและรายได้ ร่วมมือสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและหน่วยงานต่างๆ นำโดยนางสาววลัยกร โกมลสิงห์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่าและทีมงาน จัดประชุมทดสอบระบบการสอบเตรียมความพร้อมจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งการจัดสอบจะจัดขึ้นในวันที่ 3-8 เมษายน 2564 ณ สำนักสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา