หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า สำนักทรัพย์สินและรายได้ ร่วมมือกรมบัญชีกลางจัดสอบเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า สำนักทรัพย์สินและรายได้ ร่วมมือกรมบัญชีกลางจัดสอบเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

admin bam
18 เมษายน 2564 14:59:12

ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า สำนักทรัพย์สินและรายได้ ร่วมมือกรมบัญชีกลางจัดสอบเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ 21 มีนาคม 2564 เวลา 07.00 - 12.00 น. ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า สำนักทรัพย์สินและรายได้ ร่วมมือกรมบัญชีกลาง ดำเนินการจัดสอบเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป นำโดยมีนางสาววลัยกร โกมลสิงห์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า และทีมงาน ซึ่งสนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีผู้เข้าสอบกว่า 3700 คน ใน 6 ตำแหน่ง อาทิ ตำแหน่งนิติกร นักบัญชี นักวิชาการคลัง นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานการคลัง เจ้าหน้าที่การคลัง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา