หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า สำนักทรัพย์สินและรายได้ ร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดสอบเข้ารับราชการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า สำนักทรัพย์สินและรายได้ ร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดสอบเข้ารับราชการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

admin bam
18 เมษายน 2564 14:52:48

ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า สำนักทรัพย์สินและรายได้ ร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดสอบเข้ารับราชการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วันที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 07.30 - 12.00 น. ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า สำนักทรัพย์สินและรายได้ ร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดยนางสาววลัยกร โกมลสิงห์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่าและทีมงาน ดำเนินการจัดสอบเข้ารับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการและนักวิชาการเผยแพร่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งได้รับเกียรติจากนางสาวจีรนันท์ เวือมประโคน หัวหน้าสำนักงานสำนักทรัพย์สินและรายได้ มาเยี่ยมชมตรวจสอบความเรียบร้อยในการจัดสอบ

ทั้งนี้การสอบจัดขึ้นที่อาคาร 11 และอาคาร 22 มีจำนวนผู้เจ้าสอบกว่า 600 ที่นั่ง ณ ห้องสโมสรอาจารย์ ชั้น 1 อาคารหอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา