หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า สำนักทรัพย์สินและรายได้ ประชุมเตรียมสอบเข้ารับราชการของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า สำนักทรัพย์สินและรายได้ ประชุมเตรียมสอบเข้ารับราชการของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

admin bam
18 เมษายน 2564 14:41:08

ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า สำนักทรัพย์สินและรายได้ ประชุมเตรียมสอบเข้ารับราชการของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 16.30 น. ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า สำนักทรัพย์สินและรายได้ จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดสอบเข้ารับการแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการและนักวิชาการเผยแพร่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

โดยมีนางสาววลัยกร โกมลสิงห์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า เป็นประธานในการประชุม เพื่อชี้แจงระเบียบ ข้อบังคับแก่เจ้าหน้าที่คุมสอบให้ทราบโดยทั่วกัน ซึ่งการสอบจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 ณ สโมสรอาจารย์ ชั้น 1 หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา