หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ในการดำเนินการจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564
ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ในการดำเนินการจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564

admin bam
2022-05-21 11:42:42(วานนี้)วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ในการดำเนินการจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ของสำนักงาน ก.พ.  ณ ห้องประชุมลำพองมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี นางสาววลัยกร โกมลสิงห์ (ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า) และนางสาวเนตรทราย สุพรรณ์หนู (หัวหน้าฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า) เข้าร่วมประชุมครั้งนี้  

เนตรทราย รายงาน

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th