หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > สำนักทรัพย์สินและรายได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 5/2565
สำนักทรัพย์สินและรายได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 5/2565

admin bam
2022-06-15 10:12:25


สำนักทรัพย์สินและรายได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 5/2565  วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น.โดยมีอาจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 2 โรงแรมวังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

Facebook:สำนักทรัพย์สินและรายได้

สามารถติดต่อได้ที่ 021601475-6