หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มหกรรมสินค้าราคาพิเศษ ขยายเวลางานถึง 30 พฤศจิกายน 2564
มหกรรมสินค้าราคาพิเศษ ขยายเวลางานถึง 30 พฤศจิกายน 2564

admin bam
2021-11-14 14:57:58


มหกรรมสินค้าราคาพิเศษ
ขยายเวลางานถึง 30 พฤศจิกายน 2564


เปิดตั้งแต่ 9.00-16.00 น.
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)


ชั้น 3 สนามแบดมินตัน
อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา