หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า สำนักทรัพย์สินและรายได้ ได้ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเปิดบริกาศูนย์อาหาร Food Plaza และเรือนริมน้ำ
ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า สำนักทรัพย์สินและรายได้ ได้ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเปิดบริกาศูนย์อาหาร Food Plaza และเรือนริมน้ำ

admin bam
2021-11-14 14:45:12

         
          ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า สำนักทรัพย์สินและรายได้ ได้ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเปิดบริกาศูนย์อาหาร Food Plaza และเรือนริมน้ำ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 อย่างเคร่งครัด สามารถมาใช้บริการได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

พิมพ์วิไล เอี่ยมสุวรรณ์
รายงาน