หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > คณะผู้บริหารและบุคลากรฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า เข้ารับคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านสุขอนามัย โดยบริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย) จำกัด
คณะผู้บริหารและบุคลากรฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า เข้ารับคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านสุขอนามัย โดยบริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย) จำกัด

admin bam
2021-11-14 14:33:25

                 28 ตุลาคม 2564 ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า สำนักทรัพย์สินและรายได้ นำโดย นางสาววลัยกร โกมลสิงห์ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจฯ และนางสาวเนตรทราย สุพรรณ์หนู หัวหน้าฝ่ายธุรกิจฯ พร้อมด้วยบุคลากร ได้รับเกียรติจากบริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย) จำกัด ในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านสุขอนามัย ณ ห้องประชุมเรือนริมน้ำ ชั้น 2 อาคารเรือนริมน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


พิมพ์วิไล เอี่ยมสุวรรณ์
รายงาน