หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหารและบุคลากรสำนักทรัพย์สินและรายได้ ประชุมสำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 6/2564
ผู้บริหารและบุคลากรสำนักทรัพย์สินและรายได้ ประชุมสำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 6/2564

admin bam
2021-10-12 13:35:27


                    12 ตุลาคม พ.ศ. 2564  เวลา 9.00 น. ผู้บริหารและบุคลากรสำนักทรัพย์สินและรายได้ ประชุมสำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 6/2564 โดยมีอาจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยอาจารย์นฤมล ชมโฉม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและควบคุมต้นทุน นางสาวจีรนันท์ เวือมประโคน หัวหน้าสำนักงานสำนักทรัพย์สินและรายได้ หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าฝ่ายและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงการดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ ให้แก่ผู้บริหารทราบ โดยประชุมผ่านระบบ Google meet


พิมพ์วิไล เอี่ยมสุวรรณ์
ถ่ายภาพและรายงาน