หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหารสำนักทรัพย์สินและรายได้ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 10/2564
ผู้บริหารสำนักทรัพย์สินและรายได้ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 10/2564

admin bam
2021-10-12 13:13:03

                   
                  วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 9.30 น. อาจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้ และอาจารย์นฤมล ชมโฉม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและควบคุมต้นทุน พร้อมด้วย นางสาวจีรนันท์ เวือมประโคน หัวหน้าสำนักงานสำนักทรัพย์สินและรายได้ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 10/2564 ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุม      


พิมพ์วิไล เอี่ยมสุวรรณ์
รายงาน