หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหารและบุคลากรสำนักทรัพย์สินและรายได้ ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้บริหารและบุคลากรสำนักทรัพย์สินและรายได้ ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

admin bam
2021-10-07 14:41:05


             วันที่ 7 ตุลาคม 2564  เวลา 10.00 น. ผู้บริหารและบุคลากรสำนักทรัพย์สินและรายได้ ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet โดยมี นางสาว จีรนันท์ เวือมประโคน หัวหน้าสำนักงาน สำนักทรัพย์สินและรายได้ เป็นประธานในการประชุม