หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้ อาจารย์นฤมล ชมโฉม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและควบคุมต้นทุน พร้อมด้วยผู้บริหารสำนัก ลงพื้นที่ตรวจดูความเรียบร้อยในงาน "มหกรรมสินค้าราคาพิเศษ"
อาจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้ อาจารย์นฤมล ชมโฉม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและควบคุมต้นทุน พร้อมด้วยผู้บริหารสำนัก ลงพื้นที่ตรวจดูความเรียบร้อยในงาน "มหกรรมสินค้าราคาพิเศษ"

admin bam
2021-10-15 10:10:20

                  
          4 ตุลาคม 2564 อาจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้ และอาจารย์นฤมล ชมโฉม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและควบคุมต้นทุน พร้อมด้วยผู้บริหารสำนัก ลงพื้นที่ตรวจดูความเรียบร้อยในงาน "มหกรรมสินค้าราคาพิเศษ" ซึ่งจัดจำหน่ายโดย ฝ่ายธุรกิจมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา สำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ณ ชั้น 3 สนามแบดมินตัน อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


พิมพ์วิไล เอี่ยมสุวรรณ์
ถ่ายภาพ/รายงาน


www.bam.ssru.ac.th
www.ssru.ac.th