หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือเรื่องการดำเนินการจัดสอบของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือเรื่องการดำเนินการจัดสอบของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

admin bam
2022-06-15 11:12:45


10 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือเรื่องการดำเนินการจัดสอบของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ประจำปี 2565 โดยมี นางสาววลัยกร โกมลสิงห์ (ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า) และนางสาวเนตรทราย สุพรรณ์หนู (หัวหน้าฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า) เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ในรูปแแบบการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams

พันธกานต์ ตั้งวศินธรรม รายงาน

เนตรทราย ถ่ายภาพ

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

Facebook:สำนักทรัพย์สินและรายได้

สามารถติดต่อได้ที่ 021601475-6