หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > ประชุมหารือแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมอบนโยบายต่างๆให้กับพนักงาน
ประชุมหารือแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมอบนโยบายต่างๆให้กับพนักงาน

admin bam
21 พฤษภาคม 2565 11:39:31

วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 16.00 น. ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา อีกทั้งบุคลากร ได้ประชุมหารือแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมอบนโยบายต่างๆให้กับพนักงาน

โดยมี นายสุนทร นิลอรุณ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษาเป็นประธาน รวมทั้งบุคลากรเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเรือนริมน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

facebook : สำนักทรัพย์สินและรายได้

 02-160-1475-6