หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า สำนักทรัพย์สินและรายได้ ร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรดำเนินการจัดสอบบุคลากรเพื่อเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจ
ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า สำนักทรัพย์สินและรายได้ ร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรดำเนินการจัดสอบบุคลากรเพื่อเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจ

admin bam
07 สิงหาคม 2566 14:40:46