หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักทรัพย์สินและรายได้ ขอแสดงความยินดีกับ “อาจารย์ ดร.อัครมณี สมใจ” ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ สำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สำนักทรัพย์สินและรายได้ ขอแสดงความยินดีกับ “อาจารย์ ดร.อัครมณี สมใจ” ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ สำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

admin bam
20 มิถุนายน 2567 11:29:23