หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สำนักทรัพย์สินและรายได้ ได้จัด "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการให้บริการและทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์ของสำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา" ณ ภูมนตรา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
สำนักทรัพย์สินและรายได้ ได้จัด "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการให้บริการและทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์ของสำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา" ณ ภูมนตรา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

admin bam
20 มิถุนายน 2567 11:19:41