หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > วันที่ 23 เมษายน 2567 สำนักทรัพย์สินและรายได้ เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง PDPA มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล จัดโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 23 เมษายน 2567 สำนักทรัพย์สินและรายได้ เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง PDPA มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล จัดโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

admin bam
17 พฤษภาคม 2567 09:35:02