หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักทรัพย์สินและรายได้ มาช่วยกันรณรงค์ลดการสัมผัสจับต้องเงินสด เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการสัมผัสโดยตรง และสะดวกกับผู้ใช้บริการ
สำนักทรัพย์สินและรายได้ มาช่วยกันรณรงค์ลดการสัมผัสจับต้องเงินสด เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการสัมผัสโดยตรง และสะดวกกับผู้ใช้บริการ

admin bam
18 เมษายน 2567 13:40:35