หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > วันที่ 26 มีนาคม 2567 โดย นางสาวจีรนันท์ เวือมประโคน หัวหน้าสำนักงาน สำนักทรัพย์สินและรายได้ เข้าร่วมการอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หมวด 2 กลยุทธ์ และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง"
วันที่ 26 มีนาคม 2567 โดย นางสาวจีรนันท์ เวือมประโคน หัวหน้าสำนักงาน สำนักทรัพย์สินและรายได้ เข้าร่วมการอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หมวด 2 กลยุทธ์ และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง"

admin bam
18 เมษายน 2567 13:41:59