หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > วันที่ 28 มีนาคม 2567 สำนักทรัพย์สินและรายได้ นำโดย ผศ.ดร. ปารณีย์ ศรีแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยนางสาวจีรนันท์ เอือมประโคน หัวหน้าสำนักงาน สำนักทรัพย์สินและรายได้ เข้าร่วมประชุมออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมเทศกาลงานสงกรานต์
วันที่ 28 มีนาคม 2567 สำนักทรัพย์สินและรายได้ นำโดย ผศ.ดร. ปารณีย์ ศรีแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยนางสาวจีรนันท์ เอือมประโคน หัวหน้าสำนักงาน สำนักทรัพย์สินและรายได้ เข้าร่วมประชุมออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมเทศกาลงานสงกรานต์

admin bam
18 เมษายน 2567 13:38:51