หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย อาจารย์นภัสกร ทรัพย์เฟื่องฟู ผู้อำนวยการ สำนักทรัพย์สินและรายได้ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ หัวหน้าสำนักงาน และคณะกรรมการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย อาจารย์นภัสกร ทรัพย์เฟื่องฟู ผู้อำนวยการ สำนักทรัพย์สินและรายได้ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ หัวหน้าสำนักงาน และคณะกรรมการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

admin bam
01 เมษายน 2567 08:55:58