หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดการสัมมนา เรื่อง เคล็ด(ไม่)ลับการสร้างรายได้ผ่านอาชีพอินฟูล ✨โดยมีคุณ วิทวัส รัตนบุญบารมี (คุณเอม) เป็นแขกรับเชิญพิเศษ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 โรงแรมวังสวนสุนันทา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดการสัมมนา เรื่อง เคล็ด(ไม่)ลับการสร้างรายได้ผ่านอาชีพอินฟูล ✨โดยมีคุณ วิทวัส รัตนบุญบารมี (คุณเอม) เป็นแขกรับเชิญพิเศษ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 โรงแรมวังสวนสุนันทา

admin bam
01 เมษายน 2567 08:41:55