หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักทรัพย์สินและรายได้ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การควบคุมภายใน (Internal control)
เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักทรัพย์สินและรายได้ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การควบคุมภายใน (Internal control)

admin bam
14 มีนาคม 2567 11:08:05