หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เปิดให้บริการแล้วร้านชาชมพู 17 มกราคม 2567 เวลา 10.30 น. ฝ่ายธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สำนักทรัพย์สินและรายได้ ดำเนินการเปิดร้านชาชมพู อย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เปิดให้บริการแล้วร้านชาชมพู 17 มกราคม 2567 เวลา 10.30 น. ฝ่ายธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สำนักทรัพย์สินและรายได้ ดำเนินการเปิดร้านชาชมพู อย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

admin bam
26 มกราคม 2567 10:39:30