หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สำนักทรัพย์สินและรายได้ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนวลจันทร์ โสภาสร สังกัดฝ่ายธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สำนักทรัพย์สินและรายได้ ในโอกาสได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2566
สำนักทรัพย์สินและรายได้ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนวลจันทร์ โสภาสร สังกัดฝ่ายธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สำนักทรัพย์สินและรายได้ ในโอกาสได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2566

admin bam
26 มกราคม 2567 11:04:16


                สำนักทรัพย์สินและรายได้ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนวลจันทร์ โสภาสร สังกัดฝ่ายธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สำนักทรัพย์สินและรายได้ ในโอกาสได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นผู้มอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2566