หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สุนันทาโฟโต้ โดยฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา สำนักทรัพย์สินและรายได้ ดำเนินการถ่ายภาพชุดครุยวิทยฐานะนอกสถานที่ ให้กับนักศึกษา วิทยาเขตสมุทรสงคราม
สุนันทาโฟโต้ โดยฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา สำนักทรัพย์สินและรายได้ ดำเนินการถ่ายภาพชุดครุยวิทยฐานะนอกสถานที่ ให้กับนักศึกษา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

admin bam
16 พฤศจิกายน 2566 08:59:15