หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักทรัพย์สินและรายได้ ได้จัดการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา
สำนักทรัพย์สินและรายได้ ได้จัดการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา

admin bam
16 พฤศจิกายน 2566 10:34:40