หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการเป็นสนามสอบ การดำเนินการจัดสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการเป็นสนามสอบ การดำเนินการจัดสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

admin bam
18 กันยายน 2566 12:05:37