หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 8/2566
ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 8/2566

admin bam
30 สิงหาคม 2566 10:35:13