หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > 2 รุ่นสุดท้ายแล้วนะค่ะ ใครยังไม่ได้อบรม สมัครด่วนเลยค่ะ
2 รุ่นสุดท้ายแล้วนะค่ะ ใครยังไม่ได้อบรม สมัครด่วนเลยค่ะ

admin bam
30 สิงหาคม 2566 10:17:58

2 รุ่นสุดท้ายแล้วนะค่ะ ใครยังไม่ได้อบรม สมัครด่วนเลยค่ะ
สนใจสมัคร สมัครผ่านทางเว็บไซต์ได้เลยค่ะ
ช่องทางการสมัคร
Facebook :https://www.facebook.com/ssrutraininglocal?mibextid=LQQJ4d
 สมัครออนไลน์ : http://www.aobrom.ssru.ac.th/
1.หลักสูตร การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ การใช้ภาษาในหนังสือราชการภายในและภายนอก การเสนอหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา การเขียนโครงการ การเขียนรายงานการประชุม และการทำลายหนังสือราชการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
http://www.aobrom.ssru.ac.th/.../126/638210486048073510.pdf
2. หลักสูตร การประชุมสภาท้องถิ่น สำหรับการพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อลดข้อผิดพลาดและลดความขัดแย้งของประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
http://www.aobrom.ssru.ac.th/.../127/638207125178440370.pdf
3.หลักสูตร  การแก้ปัญหาการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะและการแข่งขันกีฬา การเบิกค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อการผ่อนชำระเงินกู้ การฝึกอบรม การเดินทางไปราชการ การอุดหนุนเงินหน่วยงานอื่น การช่วยเหลือประชาชน กรณีศึกษาตามคำพิพากษา และแนวตอบข้อหารือด้านการเงิน การคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
http://www.aobrom.ssru.ac.th/.../147/638213121439256669.pdf
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม    https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=364krkxu
มีแอดมินคอยตอบทุกคำถาม
 E-mail : tte_ssru@hotmail.com
ส่ง fax : 02-160-1080
เบอร์โทร : 083-0775035, 083-0342336